Föräldrainflytande

Förskolan Cirkus sätter stort värde i att ha en öppen och nära relation till våra föräldrar. Förutom förskolans egna enkätundersökning som genomförs varje år har vi nu även startat en föräldrasamverkansgrupp under hösten 2021. Vi hoppas att gruppen kommer kunna bidra till mycket positivt för barnen och verksamheten framöver.

Om du är intresserad av att vara representant går det bra att kontakta Sara för att få kontaktuppgifter till sittande representanter i föräldragruppen.

Årets enkät går ut i oktober och ska lämnas in sista november. Resultatet kommer läggas upp här under december.