Föräldrakooperativet

Vår Montessoriförskola drivs sedan starten 1989 som ekonomisk förening av föräldrarna. Det innebär att du som Cirkusförälder har en unik möjlighet att påverka och få insyn i ditt barns vardag på förskolan! Att vara medlem i föräldrakooperativet innebär såklart visst arbete och ansvar men i gengäld får du en närmare kontakt med personal och andra föräldrar, samtidigt som du bidrar till en trivsam förskoleverksamhet av hög kvalitet. I jämförelse med en del andra föräldrakooperativ är arbetsbelastningen på Cirkus begränsad; vi har exempelvis ingen jourtjänstgöring för föräldrar på förskolan

Som förälder på Cirkus förväntas du ställa upp med att grovstäda förskolan en till två gånger per termin tillsammans med en annan familj.  Självklart har vi en städfirma som sköter den dagliga städningen men genom att grovstäda kan vi bidra till att barn och personal får en ännu fräschare och mer hygienisk miljö att vistas i.

Varje termin har vi också en fixardag då vi fräschar upp förskolans lokaler, fixar på gården samt äter gemensam lunch och umgås. Det brukar vara väldigt trevligt!

Montessoriförskolan Cirkus har beviljats undantag från Skollagens öppenhetskrav, vilket innebär att kooperativet har rätt att ställa följande krav på vårdnadshavare för att deras barn ska beviljas och behålla sin plats på förskolan:

  • Grovstädning, 1-2 gånger per termin. Minst en förälder från varje familj deltar, tidsåtgången är som mest ca 8 timmar/familj/termin.
  • Fixardag en gång per termin, minst en förälder från varje familj deltar under en dag. Tidsåtgången är max 8 timmar/dag/familj.
  • Rullande fixarlista, när uppgifter uppstår tillfrågas familjer enligt ett rullande schema. Tidsåtgång ca 2 timmar/familj/läsår.
  • Med hänsyn till att medlemmarna i kooperativet är relativt få förväntas av föräldrarna att någon gång under tiden som medlem i kooperativet delta i styrelsearbetet.

Styrelsen

Föräldrakooperativet leds av en styrelse som består av några av föräldrarna till barnen på Cirkus. Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@mfcirkus.se

Styrelsen för läsåret 2019/20 består av:

Ordförande: Camille Collin
Sekreterare: Isabella Amico
Ekonomiansvarig: Paulina Michael
Lokalansvarig: Rasmus Berg
Arbetsgruppsansvarig: Therese Ankare
Informationsansvarig: Josefin Söderlund Bohlin
Verksamhetsansvarig: Josephine Stevens