Montessoriförskolan Cirkus

Varmt välkomna som familj till oss på Cirkus. Vi ser fram emot ett gott samarbete under er tid hos oss där barnen alltid står i fokus. Nedan följer en kort verksamhetsbeskrivning samt en rad med information som är bra att ni känner till inför er start hos oss.

Förskolan Cirkus är en väletablerad verksamhet som drivits i olika former sedan 40-talet då det var en barnstuga. Vidare har verksamheten drivits som föräldrakooperativ sedan 1987. Oavsett hur förskolan har drivits tidigare är det tydligt att verksamheten alltid haft barnet och familjerna i fokus. Vi använder Maria Montessoris tankar kring barns lärande, individens egna förutsättningar och takt till utveckling men vårt fokus ligger på Lpfö 2018 i vårt arbete. Förskolan Cirkus är en verksamhet som håller sig uppdaterad kring barns lärande och utveckling i form av forskning och fortbildning. Vi lägger stor vikt vid att modernisera det pedagogiska innehållet utefter ny forskning samt riktlinjer i läroplanen och skollagen.

Förskolan drivs idag som en persondriven ekonomisk förening. Rektor samt biträdande rektor har delat huvudansvar och det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten som följs av läroplanen, skollagen och barnkonventionen. Huvudmännen arbetar dagligen i verksamheten som pedagoger utifrån utbildning och erfarenhet.

Förskolans lokaler

Vi är en mindre förskola med ljusa, fina och rogivande lokaler om drygt 300 m2 disponerat på två avdelningar, ett kök, tvättstuga, badrum tillhörande respektive avdelning samt en stor gård.

Gården har alltid lockat familjer i området då det inte är en självklarhet att förskolor på Kungsholmen/stan har en egen gård. Vi har också förstått vilken betydelse och fördel det har för oss på Cirkus. Förskolans gård är därför alltid ”under arbete”, även om i tanken. Vi vill använda gården som ett rum för inlärning och utveckling utomhus. Här är vi alltid i utvecklingsfas även om vi är nöjda och stolta idag, tänker vi: det finns alltid utrymme för förbättring samt förändring utifrån barnens intresse.

Verksamheten ska präglas av en härlig känsla av gemenskap, fokus på barnens välbefinnande och utveckling. Det är vår ambition att ha ett öppet klimat där vi tillsammans med vårdnadshavarna samarbetar för att barnen ska utvecklas på individnivå, lära sig att socialisera sig, bli trygga och självständiga personer. Vi vill handleda barnen i deras vardag på förskolan och väcka nyfikenhet, få barnen att våga ifrågasätta och vara vetgiriga den dagen dom lämnar vår verksamhet för skolvärlden.

Köket på Cirkus har genom generationer blivit det man mest kommer ihåg från tiden hos oss.

Vi är väldigt glada över att vi än i dag har en egen kock som lagar all vår mat från grunden. Vi strävar efter att barnen tidigt lär sig nya smaker, vågar prova och få i sig näringsriktig lunch på förskolan. Förutom lunch serveras det mellanmål varje dag som gör att barnen får den energi dom behöver för att orka resten av dagen. Menyn finns alltid på hemsidan men även i fysisk form på anslagstavlan i hallen. Förskolan erbjuder även annan kost som vegetariskt eller utifrån allergier hos barnet.

Styrelsen

Ekonomiska föreningen leds av en styrelse. Du är varmt välkommen att kontakta styrelsen via e-post, info@mfcirkus.se

Styrelsen består av:

Ordförande: Sara Råhnlund

Ledamot: Irina Rudkvist

Ledamot: Samuel Kraus

Suppleant: Nina Bennet Crafoord