Information Vårdnashavare

Klagomålshantering

Om du har synpunkter/klagomål eller funderingar gällande den pedagogiska verksamheten:

  1. Ta i första hand kontakt med rektor Sara Råhnlund på förskolan
  2. Anonyma klagomål kan lämnas i förskolans brevinkast

Mail: info@mfcirkus.se Fyll i blanketten gällande klagomål och skicka in.

Rektor: 0739 888 105

Om du har synpunkter/klagomål eller funderingar gällande styrelsens uppdrag:

  1. Ta kontakt med ordförande Sara Råhnlund
  2. Anonyma klagomål till styrelsen kan lämnas i förskolans brevinkast, märk då brevet med MF Cirkus Styrelse

Mail: styrelsen@mfcirkus.se Fyll i blanketten gällande klagomål och skicka in.

Rektor samt styrelsen återkopplar till er inom 48 timmar om det inkomna ärendet är akut och kräver snabb hantering.

Ärenden som inte är akuta behandlas inom 3-5 arbetsdagar. 

Alla klagomål, utreds, följs upp och dokumenteras. Har du lämnat ett klagomål kommer du få veta vilka åtgärder som vidtagits.