Dagliga verksamheten

Hej alla Cirkusföräldrar!

Välkomna till förskolan Cirkus och avdelningarna Tusenfotingen och Pärlan.

Tusenfotingen är förskolans småbarnsavdelning, här börjar barnen sin resa inom förskolans värld för att senare (beror på barnets utveckling) gå vidare till Pärlan där dom vistas fram tills det är dags att börja i skolan.

För tillfället är det 13 inskrivna barn på Tusenfotingen och 16 barn på Pärlan. 

Det är 3 pedagoger på Tusenfotingen och 3 på Pärlan.

Vi har en egen kock, som arbetar ständigt med att upprätthålla, bevara och förnya den goda kvalitén i vår mat.

Vår rektor/ordförande heter Sara Rånlund, Sara arbetar halva tiden i barngrupp.

Vi som arbetar på Cirkus sätter barnet i centrum och har ett helhetstänkande om barnet. Vi uppmuntrar barnet att vara sig själv i strävan på att bli en självständig individ.

En dag i verksamheten i korthet

07:30-09:00 lämnas alla barn till pedagogerna som tar emot ute på gården. 

09:00-11:00 barnen är inne på respektive avdelning och har temaarbeten, rollekar, skapande, konstruktionslek, yoga, rytmik och rörelse mm, alt leker utomhus eller är iväg på aktivitet/promenad

11:00 Samling

11:15 Lunch

12:00 Vila för de barn som behöver, de andra barnen är ute och leker eller inne och gör olika aktiviteter

14:15 Mellanmål

14:45-17:00 beroende på årstid är vi ute eller inne, vi strävar alltid efter att barnen får en väl avvägd dag med både aktiviteter inomhus och utomhus. 

17:00 förskolan stänger

Veckoplaneringen/aktiviteter och övriga händelser skrivs upp på kalendrarna i hallen. Här finns även barnens vistelsetider där ni får skriva upp om det är någonting kring lämning och hämtning som avviker en viss dag. Meddela även om någon annan ska hämta, vi lämnar inte ut barnet till annan om ni inte har meddelat detta.

Praktiska tips inför starten på Cirkus

Barnen behöver ha:

Innetofflor

Dessa ska vara enkla för barnet att själva ta på och gärna ha en tjockare sula.

Oömma och praktiska kläder

Mjuka och ej för åtsittande kläder är bäst. Undvik (för det lilla barnet) knappar, skärp och blixtlås som försvårar barnets utveckling att bli självständiga.

Extra kläder

3 par strumpor, 3 par trosor/kalsonger, 3 par byxor och 3 par tröjor

Regnkläder, galonvantar, stövlar och sydväst

Dessa saker ska alltid finnas på förskolan då vi inte stannar inne vid regn.

Kudde och filt till de barn som vilar

Kom ihåg att barnet växer snabbt så gå igenom kläder och skor så att allt är i rätt storlek. Märk barnens kläder, filt och kudde.

Inga personliga leksaker eller annat som kan leda till konflikt, personalen meddelar om det är leksaksdag.

Nedan citat tycker vi är bra och stämmer verkligen.

”All onödig hjälp är ett hinder in barnets utveckling”-Maria Montessori

Målsättning med att bemöta barnen utifrån Maria Montessoris tankar är:

 • Att främja självständigheten hos barnet
 • Att ge barnet självförtroende
 • Att ge barnet social träning
 • Att ge kunskap om omvärlden
 • Att erbjuda barnet en väl förberedd miljö där hen utvecklas utifrån sina behov, förmåga och i egen takt

Hur främjar vi självständigheten hos varje barn?

 • Uppmuntrar till egna initiativ och tankar hos barnet
 • Lära barnet sysslor i de dagliga rutiner, t.ex. av- och påklädning mm
 • Det fria valet- barnet väljer själv vad den vill arbeta med, hur länge, självständigt eller med en kamrat

Hur kan vi stärka barnets självförtroende?

 • Vi undviker att kritisera eller tala om vad som är fel, istället berömmer vi det som är riktigt och bra
 • Vi ställer inte för höga krav på barnet, vi ger uppgifter till barnet som det klarar av
 • Vi presenterar inte för svåra material. Det ska finnas något barnet känner igen sedan tidigare samt något nytt i varje moment

Hur ger vi barnet social träning?

 • Barnet får arbeta/leka i par, små eller större grupper då det är möjligt
 • I samlingarna får barnet (frivilligt) berätta, lyssna och träna på att ta och följa instruktioner
 • Barnet får lära sig att visa hänsyn. De hjälper varandra, samarbetar och lär sig att vänta på sin tur
 • Barnet får tidigt kunskap om att vi inte stör någon som arbetar/leker och är i koncentration

Hur skapar vi en miljö där barnet känner trygghet?

 • Vi är in lyssnande och närvarande pedagoger så att barnet vet/lär sig att vi lyssnar och försöker förstå deras tankar eller frågor. Vi är konsekventa så att barnet vet att dom kan lita på oss och det vi säger
 • Samarbetet med familjerna är av stor betydelse. Barnet kommer förhoppningsvis möta likvärdiga värderingar och normer i hemmet som i förskolan 
 • Vi uppmuntrar olikheter och alla barns specifika personligheter
 • Vi arbetar ständigt med att respektera varandra i såväl ordnade aktiviteter som i den fria leken

Vid sjukdom/frånvaro

Vi vill att ni ringer eller skickar ett sms och meddelar om barnets är sjukt/ledigt för klockan 09:00 samt friskanmäller barnet vid återgång efter sjukdom dagen före ni planerar att komma tillbaka.

Telefonnummer till respektive avdelning:

Tusenfotingen: 070-764 45 08

Pärlan: 070-410 95 89

För förhållningsregler kring sjukdomar hänvisar vi till föräldrahandboken.

Ytterligare dokument som alla föräldrar får ta del av är: Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan, Likabehandlingsplan, Föräldrahandbok, grovplanering och kalendarium. Dessa är levande dokument som förändras och revideras löpande. Vi nya underlag skickas det ut till er vårdnadshavare eller uppdateras på hemsida.